POLITICĂ PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

POLITICĂ PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

Informații cu privire la cookie-uri și identificatori online

Website-ul www.tiriacgroup.ro (denumit și ”Pagina de internet”), deținut și operat de ITH Management Office S.R.L., cu sediul în Şoseaua Nordului nr. 24 – 26, Sector 1, București; număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/20487/1994, Cod Unic de Înregistrare: 6435918; e-mail al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal: dataprotection@tiriacgroup.ro, (denumită, în toate materialele referitoare la Cookie-uri și identificatori online, ”ITH”), folosește cookies, plug-ins și alți identificatori online, astfel cum sunt enumerați aici , pentru a asigura navigarea în condiții funcționale și de securitate sau a oferi o experiență mai bună de navigare, adecvată intereselor dumneavoastră.

Cookies sunt mici fișiere text plasate de site-ul/pagina vizitat/ă, prin browser, pe dispozitivul pe care îl folosiți pentru navigare (calculator, smartphone etc.), care identifică dispozitivul atunci când site-ul/pagina este accesat/ă, iar plug-ins sunt mici aplicații software plasate de furnizori de platforme social media ce le integrează atunci când sunt incluse pe site/pagina vizitat/ă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin cookie-uri se poate baza pe consimțământul utilizatorilor Paginii de internet, cu excepția situației în care cookie-urile sau alți identificatori online sunt folosiți în scopul efectuării transmisiei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice sau sunt necesari în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale, solicitat în mod expres de către utilizator, caz în care prelucrarea de date se face conform legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și scopului legitim de a asigura o navigare sigură pe pagina noastră de Internet, atât pentru noi, cât și pentru vizitatorii noștri, prin aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform obligațiilor legale ce ne revin.

Vă informăm că ITH folosește un singur cookie de securitate, conform detaliilor disponibile aici .

Vă informăm că, în general, puteți de asemenea să modificați opțiunile dvs. generale cu privire la cookies, precum și să ștergeți cookies existente, accesând setările browser-ului pe care îl folosiți:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647)

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)

Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Opera (https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/).

Puteți găsi aici informații cu privire la exercitarea drepturilor dvs. cu privire la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul cookie-urilor și al altor identificatori online. Orice cerere în acest sens precum și orice întrebări legate de modulele cookie utilizate de noi pe Pagina de internet sau despre această politică se trimit:

  1. Pe email, la următoarea adresă: dataprotection@tiriacgroup.ro.

  2. Prin poștă, la următoarea adresă: Bucureşti, Şoseaua Nordului nr. 24 – 26, Sector 1.

Prezenta Politică se aplică de la 12 august 2020 și se poate modifica oricând de către ITH Management Office S.R.L., simpla publicare pe website marcând intrarea în vigoare și aplicarea noii versiuni.