TERMENI ŞI CONDIŢII

TERMENI SI CONDITII
www.tiriacgroup.ro

Toate drepturile asupra acestui site sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală, sunt rezervate şi deţinute de societatea ITH Management Office S.R.L, cu sediul în Şoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20487/1994, CUI 6435918.
Materialele prezentate pe acest site sunt supuse protecției drepturilor de autor, cu excepția cazului în care se indică altfel.
Nu puteți reproduce şi nici folosi în scop comercial conţinutul site-ului, în nici un fel, decât dacă aveți permisiunea scrisă a ITH Management Office S.R.L. Încălcarea prezentei clauze poate atrage răspunderea persoanelor respective conform legilor în vigoare.
„Ţiriac Group” semnifică reţeaua de firme membre ale grupului Ţiriac, ce activează sub marca incluzând numele Ţiriac, fiecare dintre acestea fiind entitate juridică distinctă, cu statut independent.

ACCEPTAREA

Clauzele următoare stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-ul www.tiriacgroup.ro. Accesarea site-ului presupune acceptarea prezentului document publicat, acesta având valoare contractuală deplină.

ITH Management Office S.R.L. depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile publicate pe acest site web sunt exacte. Cu toate acestea, nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau conținutul site-ului. Vizitatorii care se bazează pe aceste informații fac acest lucru pe propriul risc.

ITH Management Office S.R.L. depune toate eforturile pentru a verifica și a testa materialul în toate etapele producției, înainte de încărcarea pe site. Cu toate acestea, este întotdeauna înțelept ca utilizatorii site-ului să ruleze un program antivirus pe toate materialele descărcate de pe Internet. Nu ne își asumăm nicio responsabilitate pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului dvs, a computerului, care pot apărea în timp ce utilizați materialul de pe site-ul web al ITH Management Office S.R.L.

ACCES

Accesul în website-ul www.tiriacgroup.ro este liber şi nu necesită configurarea unui utilizator. Accesul este permis numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea de date cu caracter personal; a se vedea Politica privind protecţia datelor cu caracter personal disponibilă la acest link: ______.

La utilizarea formularului de „contact” răspunderea pentru corectitudinea datelor aparţine utilizatorului site-ului, adică persoanelor care vizitează şi accesează acest site. Dacă utilizatorul va furniza date false sau datele unei alte persoane, răspunderea este a persoanei respective, conform legii. Cu toate acestea, dacă ITH Management Ofiice S.R.L. va lua cunoştinţă de situaţii în care sunt prezentate date false ca fiind adevărate sau cazuri în care formularul de contact este utilizat de către persoane cu vârsta sub 16 ani, va şterge imediat astfel de informaţii şi date.
ITH Management Office S.R.L. nu îşi asumă nici o răspundere pentru informaţiile furnizate de terţi prin intermediul site-ului.

CONŢINUTUL SITE-ULUI

Continutul site-ului, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia, precum şi alte elemente încorporând drepturi de proprietate intelectuală, prezentate pe site, sunt proprietatea ITH Management Office S.R.L.

Utilizatorilor site-ului nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţi, modificarea şi/sau alterarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conţinut, în orice alt context diferit faţă de cel original.
Orice tentativă sau acţiune de modificare a acestora va fi considerată tentativă de fraudă sau chiar fraudă şi va putea avea drept consecinţă atragerea răspunderii autorului sau autorilor acestor fapte.

Informaţiile publicate pe site-ul www.tiriacgroup.ro sunt informatii de interes general despre ITH Management Office S.R.L. şi entităţile care compun Grupul Ţiriac, produsele comercializate de acestea, serviciile oferite, evenimentele organizate, dar şi alte informaţii considerate ca fiind de interes pentru utilizatorii site-ului şi pentru public.

ITH Management Office S.R.L. îşi rezervă dreptul de şterge, de a completa şi de a modifica orice informaţie de pe site-ul www.tiriacgroup.ro.

ITH Management Office S.R.L. îşi rezervă dreptul de a corecta fără anunţ prealabil eventuale omisiuni sau erori în afişare care pot surveni în urma unor greşeli de dactilografiere, lipsa de acurateţe sau erori ale produselor software.

LEGĂTURI

Website-ul www.tiriacgroup.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse web. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în totalitate proprietarii sau administratorii acestora, după caz.

ITH Management Office S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de informaţiile furnizate prin site-ul www.tiriacgroup.ro şi nici de resursele spre care trimit link-urile menţionate în acesta.

PARTENERI

Pentru promovarea prin intermediul site-ului a diferitelor mărci şi/sau produse, pentru orice nelămuriri referitoare la o anumită marcă sau la un anumit produs, referitoare la calitatea produselor, autenticitatea mărcii şi nu numai, solicitanţii se pot adresa reprezentantului mărcii respective sau importatorului din România folosind informaţiile disponibile public.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

O parte din conţinutul site-ului www.tiriacgroup.ro, respectiv textele, descrierile, caracteristicile, imaginile şi simbolurile, este pusă la dispoziţia noastră de diverşi parteneri.
Din acest motiv, ITH Management Office S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acurateţe sau neactualizarea informaţiilor publicate sau menţinute pe site.

Imaginile prezentate pe site-ul www.tiriacgroup.ro au rol exemplificativ. Uneori pot apărea diferenţe între prezentările incluse în conţinutul site-ului şi produsele şi/sau serviciile prezentate, care pot fi diferite în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient, etc.).

ITH Management Office S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru actualizarea în timp real a întregului conţinut găzduit pe website.

ITH Management Office S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării sau neînţelegerii de către utilizatori a prezentului document, nici ca urmare a preluării de informaţii.

ITH Management Office S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a inactivităţii/nefunctionalităţii site-ului www.tiriacgroup.ro nici pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afişate pe acestea.

PROMOŢII

Promoţiile care se pot publica pe site-ul www.tiriacgroup.ro vor respecta regulamentele create de organizatori şi vor fi postate cu acordul ITH Management Office S.R.L. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţa utilizatorilor numai prin intermediul site-ului, fără comunicări comerciale.
Acţiunile umanitare sau acţiunile non-profit pot fi publicate pe site-ul www.tiriacgroup.ro, acest document fiind aplicabil şi în aceste cazuri.

Prezentul document se poate modifica oricând de către ITH Management Office S.R.L.