TERMENI ŞI CONDIŢII

TERMENI ŞI CONDIŢII
www.tiriacgroup.ro

PREAMBUL
Operarea prezentului site www.tiriacgroup.ro (“Site”-ul) se supune legislației române.
Toate drepturile asupra Site-ului sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală și alte prevederi legale aplicabile, sunt rezervate şi deţinute de ITH Management Office S.R.L, cu sediul în Şoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20487/1994, CUI 6435918.

Conceptul, structura și materialele (inclusiv informațiile) prezentate pe Site sunt obiect al proprietății intelectuale, inclusiv al protecției prin drepturi de autor, drepturi conexe dreptului de autor și drepturi sui-generis asupra bazelor de date, cu excepția cazului în care se indică altfel.

 

Nu puteți reproduce, total sau parțial, şi nici folosi în scop comercial conţinutul Site-ului, în niciun fel, decât cu permisiunea scrisă a ITH Management Office S.R.L. Încălcarea prezentei interdicții atrage răspunderea conform legilor în vigoare.
Ţiriac Group” semnifică în acest caz, limitativ, entităţile juridice care au sunt prezentate prin intermediul Site-ului.

 

ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR. FORȚA OBLIGATORIE A CONTRACTULUI.
Clauzele următoare stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a materialelor și informațiilor care alcătuiesc sau sunt prezente pe Site. Accesarea Site-ului presupune acceptarea prezentului document, acesta având valoare contractuală deplină. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni și condiții, vă rugăm să nu navigați pe Site. În cazul în care aveți întrebări despre activitatea noastră și nu doriți să navigați pe Site ne puteți contacta la adresa poștală menționată în Preambul.

 

ACCESAREA SITE-ULUI
Accesul în Site este liber şi nu necesită configurarea unui profil sau cont de utilizator.
La utilizarea datelor de contact de pe Site, răspunderea pentru corectitudinea datelor aparţine utilizatorului.
Dacă utilizatorul furnizează date false sau datele unei alte persoane, răspunderea îi aparține, conform legii.
Dacă ITH Management Office S.R.L. ia cunoştinţă de situaţii în care sunt prezentate date false ca fiind adevărate sau cazuri în care formularul de contact de pe Site este utilizat de către persoane cu vârsta sub 16 ani, va şterge imediat astfel de date.
ITH Management Office S.R.L. nu îşi asumă nici o răspundere pentru informaţiile furnizate de terţi prin intermediul Site-ului.

 

CONŢINUTUL SITE-ULUI
Conținutul Site-ului, incluzând, dar nelimitându-se la, logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia, precum şi orice alte elemente încorporând drepturi de proprietate intelectuală, prezentate pe Site, sunt proprietatea ITH Management Office S.R.L.

Utilizatorilor Site-ului nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, comunicarea publică în orice mod, transferul către terţi, modificarea şi/sau alterarea în orice mod, utilizarea, expunerea sau includerea oricărui conţinut, total sau parțial, de pe Site în orice alt context diferit faţă de cel original.

Orice tentativă sau acţiune de modificare a conținutului Site-ului va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă şi va avea drept consecinţă atragerea răspunderii autorului sau autorilor acestor fapte.
Informaţiile publicate pe Site sunt informatii de interes general despre ITH Management Office S.R.L. şi entităţile Ţiriac Group, produsele comercializate de acestea, serviciile oferite, evenimentele organizate, dar şi alte informaţii considerate ca fiind de interes pentru utilizatorii Site-ului şi pentru public.

ITH Management Office S.R.L. îşi rezervă dreptul de şterge, de a completa şi de a modifica oricând orice informaţie de pe Site.

ITH Management Office S.R.L. îşi rezervă dreptul de a corecta fără anunţ prealabil eventuale omisiuni sau erori în afişare care pot surveni în urma unor greşeli de dactilografiere, lipsa de acurateţe sau erori ale produselor software.

 

LEGĂTURI
Site-ul poate conține legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse web. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în totalitate proprietarii sau administratorii acestora, după caz.

 

PARTENERI
Pentru promovarea prin intermediul Site-ului a diferitelor mărci şi/sau produse și/sau servicii, pentru orice nelămuriri referitoare la o anumită marcă sau la un anumit produs și/sau serviciu, referitoare la calitatea produselor și/sau caracteristicile serviciilor, autenticitatea mărcii şi nu numai, solicitanţii se pot adresa reprezentantului mărcii respective sau importatorului din România folosind informaţiile disponibile public.

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII
ITH Management Office S.R.L. furnizează Site-ul și conținutul acestuia ca atare (”as is”).

ITH Management Office S.R.L. depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile publicate pe Site sunt exacte. Cu toate acestea, ITH Management Office S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru actualizarea în timp real a conţinutului găzduit pe Site și nici nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau conținutul Site-ului, utilizatorii fiind invitați să verifice informațiile din surse independente sau prin contactarea noastră și/sau a partenerilor noștri în mod direct. Utilizatorii care se bazează pe informațiile de pe Site fac acest lucru pe propriul risc.

ITH Management Office S.R.L. depune toate eforturile pentru a verifica și a testa materialele de conținut în toate etapele producției, înainte de încărcarea pe Site, precum și de a implementa toate măsurile de securitate informatică necesare.

Cu toate acestea, este întotdeauna recomandat ca utilizatorii Site-ului să ruleze un program antivirus pe toate materialele descărcate de pe Internet și să activeze setările de securitate la navigarea pe Internet, inclusiv pe Site.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului dvs, a dispozitivului utilizat, care pot apărea în timp ce navigați pe sau utilizați materialul de pe Site și nici pentru vreo pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor și sistemelor asociată cu navigarea pe sau utilizarea conținutului de pe Site.

O parte din conţinutul Site-ului, respectiv textele, descrierile, caracteristicile, imaginile şi simbolurile, este pusă la dispoziţia noastră de diverşi parteneri.

Din acest motiv, ITH Management Office S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acurateţe sau neactualizarea informaţiilor publicate sau menţinute pe Site.

Imaginile prezentate pe Siteau rol exemplificativ. Uneori pot apărea diferenţe între prezentările incluse în conţinutul Site-ului şi produsele şi/sau serviciile prezentate, care pot fi diferite în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient, etc.).

Pentru claritate, ITH Management Office S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de informaţiile furnizate prin Site şi nici de resursele spre care trimit link-urile menţionate în acesta.

ITH Management Office S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, litigiile, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării sau neînţelegerii de către utilizatorii Site-ului a prezentului document, nici ca urmare a preluării de informaţii de pe acest Site.

ITH Management Office S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a inactivităţii/nefunctionalităţii Site-ului, nici pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afişate pe acestea.

 

PROMOŢII
Promoţiile care ar putea fi publicate din când în când pe Sitede către Parteneri vor respecta regulamentele create de organizatori – terțe părți – şi vor fi postate cu acordul ITH Management Office S.R.L. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţa utilizatorilor numai prin intermediul Site-ului, fără comunicări comerciale asumate de ITH Management Office S.R.L.

De asemenea, este posibil ca acţiuni umanitare sau acţiuni non-profit să fie publicate pe Site, acest document fiind aplicabil şi pentru reglementarea afișării în aceste cazuri.

 

VERSIUNI ȘI APLICABILITATE
Prezentul document se aplică de la 11.08.2020 și se poate modifica oricând de către ITH Management Office S.R.L. , simpla publicare pe Site marcând intrarea în vigoare și aplicarea noii versiuni.