POLITICA WEBSITE

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INTERNET

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre majore.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal prin intermediul paginii de internet („Politica”) detaliază când și de ce, noi, ITH Management Office S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nordului nr. 24 – 26, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J40/20487/1994, Cod Unic de Înregistrare 6435918 (denumită în continuare “ITH”), în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal prin intermediul paginii de internet www.tiriacgroup.ro („Pagina de internet”), cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în cele ce urmează „GDPR”) .

Ne asigurăm în mod rezonabil că nu vom prelucra prin intermediul Paginii de internet date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta mai mică de 16 ani. În situația în care aflăm că au fost primite, fără voința sau controlul nostru, date ale unor persoane fizice cu vârsta mai mică de 16 ani, acestea vor fi imediat șterse/distruse.

Totodată, vom șterge/distruge orice date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când acest lucru ne este solicitat de un părinte sau un titular al autorității părintești.

I. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL PAGINII DE INTERNET

1. În calitate de vizitator al Paginii de internet, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prin module de tip cookie necesare funcționării Paginii de internet, în scopul legitim de a face funcțională tehnic Pagina de internet și de a-i asigura securitatea.
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi, adresa de IP, data și ora accesării, paginile vizitate), pentru a răspunde cererii dumneavoastră de acces la Pagina de internet, manifestată prin tastarea sau accesarea domeniului și pentru accelerarea timpului de încărcare a Paginii de internet prin depășirea restricțiilor de securitate legate de adresa dumneavoastă de IP.
Aceste module cookies sunt folosite exclusiv în scopul efectuării transmisiei și/sau în vederea furnizării serviciului de acces la site pe care l-ați solicitat prin vizitarea Paginii de internet.
Pentru mai multe detalii puteți accesa Politica de utilizare cookies.
Notă: se va introduce link.

2. Cu ocazia vizitării Paginii de internet, ne puteți trimite mesaje electronice prin e-mail. În acest caz vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați chiar dumneavoastră (respectiv, nume, prenume, adresa de poștă electronică și, în caz că ni-l furnizați, numărul de telefon) pentru a vă putea răspunde solicitării adresate.
Temeiul legal al acestei activități de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră exprimat cu ocazia completării formularului de contact.

3. De asemenea, prin intermediul Paginii de internet, puteți aplica pentru o poziție în cadrul ITH prin transmiterea unei corespondenţe prin e-mail. Cu această ocazie, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, nume, prenume, datele de contact, datele privind pregătirea profesională, datele privind experiența profesională și orice alte date din CV-ul dumneavoastră, inclusiv capacitatea juridică şi medicală pentru a vă îndeplini activitatea) în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea efectuării de demersuri la cererea dumneavoastră înainte de și în vederea încheierii unui contract de muncă, acest temei acoperind și demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră. Pentru mai multe detalii privind acest tip de prelucrare, care combină elemente online (prin intermediul Paginii de internet, utilizare la care se referă prezenta Politică) și elemente offline (în afara Paginii de internet, utilizare care nu este reglementată sau descrisă prin prezenta Politică) veţi primi din partea noastră o informare completă prin e-mail, la primul nostru contact, în funcţie de solicitarea pe care ne-o adresaţi.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul unui terț – rețeaua pentru profesioniști LinkedIn.
Atunci când interacționați cu Pagina de internet de pe reţeaua de profesionişti LinkedIn, această platformă ne informează că v-am avut ca vizitatori, iar prin conexiunea realizată, puteţi accesa Pagina de internet direct din contul dumneavoastră LinkedIn. În această situație, rețeaua de profesioniști LinkedIn vă poate asocia cu profilul ITH, conform modului de prelucrare propriu pe care LinkedIn îl aplică ca operator independent de date cu caracter personal. Vă informăm că puteți modifica aceste preferințe confom Politicii de confidențialitate LinkedIn disponibilă la următoarea adresă: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
În cazul în care alegeți să ne trimiteți mesaje şi recenzii din contul dumneavoastră de pe rețeaua de profesioniști LinkedIn, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul exprimat prin trimiterea acestor mesaje.
În toate aceste cazuri, în care ne vizitați profilul LinkedIn sau ne contactați/accesați direct sau indirect prin platforma LinkedIn, prelucrăm datele cu caracter personal cuprinse în profilul dumneavoastră de pe reţeaua de profesionişti LinkedIn și pe care ați ales să le faceți publice pe această rețea conform preferințelor alese de dumneavoastră, în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat atunci când ne contactați prin intermediul platformei.

5. Utilizarea tehnologiilor plug in către resurse terțe
Puteți urmări linkurile de pe Pagina de internet către pagina de LinkedIn pe care am generat-o pentru ITH Management Office. În acest caz, această rețea de socializare pentru profesioniști ar putea derula, ca operator independent, prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin. Rețeaua de profesioniști LinkedIn are propria politică privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteți accesa această Politică, precum și modifica aceste preferințe confom Politicii de confidențialitate LinkedIn disponibilă la următoarea adresă: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Utilizarea tehnologiilor plug in către resurse ale altor operatori independenți de date cu caracter personal din cadrul grupului de firme.
Puteți urmări linkurile de pe Pagina noastră de internet către alte pagini de internet ale unor entități care acționează ca operatori independenți de date cu caracter personal şi care afişează propriile politici privind prelucrarea datelor, cum ar fi : Țiriac Auto (www.tiriacauto.ro), RMB Interauto (www.inter-auto.ro), Casa Auto Iași (www.casaautoiasi.ro), Casa Auto Timișoara (www.casaautotimisoara.ro), Hyundai Auto Romania (www.hyundai-motor.ro), M Car Trading (www.mitsubishi-motors.ro), Premium Auto (www.landrover.ro și www.jaguar.ro), Romcar (www.romcar.com), Car Gallery (www.tiriaccollection.ro), Țiriac Leasing (www.tiriacleasing.ro), Țiriac Operating Leasing (www.topl.ro), Allianz-Țiriac Asigurări (www.allianztiriac.ro), Țiriac Imobiliare (www.tiriacimobiliare.ro), Masterange Romania (www.stejarii.ro), Parcul Banatului (www.residenz.ro), Ion Țiriac Air (www.tiriacair.ro), Complexul Sportiv Ion Țiriac (www.complexsportiv.ro), Fundația Țiriac (www.fundatiaiontiriac.ro), Team Real Estate Development (www.tiriacpropertyservices.ro), Media-Tique (www.unitedmedia.ro) etc.
În acest caz, oricare dintre titularii acestor website-uri ar putea derula, ca operator independent, prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin, conform politicilor proprii de prelucrare de date cu caracter personal, pe care le puteți accesa pe fiecare website respectiv în parte.

7. În plus și în completarea celor arătate anterior, vă informăm că este posibil să intervină prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal conform unor obligații legale ce ne revin sau în temeiul unui interes legitim, cum ar fi, exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața și/sau în relația cu autoritățile publice. Vă vom informa cu privire la astfel de prelucrări, dacă intervin, conform posibilităților și prevederilor legale aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat şi nici profilării.

II. TRANSMITEREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

În situații temeinic justificate, ITH poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, respectiv către:
societățile din cadrul Grupului Ţiriac, în temeiul unui interes legitim de dezvoltare a activităților noastre de business sau la cererea dumneavoastră, pentru a răspunde la întrebări, solicitări sau comentarii sau pe baza consimtâmântului dumneavoastră, după caz;
instanțe judecătorești sau arbitrale și/sau alte autorități publice, în temeiul unei obligații legale sau a unui interes legitim legat de activitatea acestor autorități;
terțe părți indicate expres de dumneavoastră;
parteneri contractuali actuali sau potențiali, în temeiul unui interes legitim de dezvoltare a activităților noastre de business sau la cererea dumneavoastră, pentru a răspunde la întrebări, solicitări sau comentarii, sau, după caz, dacă acești parteneri contractuali derulează activități de prelucrare de date personale ca împuterniciți ai noștri, cu respectarea condițiilor și garanțiilor legale;
furnizorii noștri de servicii (de exemplu, avocați/consultanți, furnizorii de servicii de contabilitate, servicii bancare, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT și de mentenanță a sistemelor IT), în temeiul unui interes legitim de dezvoltare a activităților noastre de business sau la cererea dumneavoastră, pentru a răspunde la întrebări, solicitări sau comentarii, sau, după caz, dacă acești furnizori derulează activități de prelucrare de date personale ca împuterniciți ai noștri, cu respectarea condițiilor și garanțiilor legale.

Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor garanții și măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

III. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel și în limitele și condițiile legii, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține, în mod gratuit, o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare. Dacă alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date cu caracter repetitiv, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra unui cost ce vă va fi comunicat în prealabil și care se va stabili pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate cu furnizarea acestor informații.
Răspunsul la cererea de acces se transmite într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiţii speciale acest termen va putea fi extins cu maxim două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

Dreptul la rectificarea datelor, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete. În cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail: dataprotection@tiriacgroup.ro.

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în alt mod. Aveți dreptul de a obţine din partea noastră ştergerea datelor cu caracter personal de pe Pagina de internet, iar noi, ca operator, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:
• datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau când nu mai subzistă temeiul legal al prelucrării;
• atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră și nu se aplică vreo situație de interes legitim prevalent;
• atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
• dacă intervine o obligaţie legală de ștergere, pe care o vom respecta în calitate de operator;
• dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat.
Vă rugăm să aveți în vedere că vă putem refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele situații în care prelucrarea este necesară:
a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
b) pentru respectarea unei obligații legale aplicabile ITH;
c) pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;
d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase pentru a prelucra datele dumneavoastră, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă prin intermediul Paginii de internet accesaţi site-uri aparţinând altor entităţi juridice, aveţi în vedere că dreptul de a vă opune prelucrării trebuie exercitat în legătură cu entitatea respectivă.

Dreptul de a vă retrage consimțământul, în cazul în care datele dumneavoastră se prelucrează ca urmare a acordului exprimat. În acest sens aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa: dataprotection@tiriacgroup.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea acordului/consimțămăntului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Dacă prin intermediul Paginii de internet accesaţi site-uri aparţinând altor entităţi juridice, aveţi în vedere că dreptul de a vă retrage consimţământul trebuie exercitat în legătură cu entitatea respectivă şi potrivit politicilor şi procedurilor acesteia.

Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazeaza pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a vă adresa justiției și/sau de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; telefon: +40.318.05.92.11, fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare (i) este permisă de lege sau (ii) este necesară pentru executarea contractului sau (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit. În ultimele două situații, ITH are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața instanței și/sau a autorității de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
prin poștă, la adresa din Şoseaua Nordului nr. 24-26, Sector 1, Bucureşti, România;
prin email, la adresa: dataprotection@tiriacgroup.ro.

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii.

IV. LOCUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate pe adresele noastre de e-mail la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website şi cu acces permis, atunci când este necesar și în limita în care este necesar, operatorului gazdă.
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date și cu respectarea obligațiilor legale impuse sarcina noastră, după cum vom detalia în cele ce urmează.
Datele conținute în mesajele e-mail de corespundenţă trimise la adresa publicată pe Pagina de internet vor păstrate în funcţie de conţinutul mesajului. Pentru fiecare posibilă situaţie veţi primi informarea completă la primul nostru răspuns prin e-mail. Stocarea se poate face diferenţiat, astfel:
în cazul în care ați solicitat sau ați transmis o ofertă comercială sau ați solicitat sa fiți contactat pentru primirea unei oferte comerciale, dacă aceasta nu s-a finalizat cu încheierea unui contract, datele se păstrează timp de maximum 3 ani de la data ultimei corespondenţe – comunicări sau a soluţionării;
dacă ați încheiat un contract comercial cu societatea noastră, datele se vor păstra pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus 10 ani, conform art. 23 din Legea nr. 82/1991, iar în cazul existenţei unui litigiu comercial sau fiscal, termenul de stocare curge de la data soluţionării litigiului;
în cazul în care aţi solicitat / transmis un CV fără a aplica în mod concret la o poziţie pentru care selectăm candidaturi, și aceasta nu s-a concretizat într-un contract de muncă, datele transmise se șterg după maxim 3 ani de la primire; dacă veţi încheia un contract de muncă veţi primi informarea specifică înainte de semnarea acestuia;
în cazul vizitatorilor site-ului www.tiriacgroup.ro, datele colectate prin cookies se păstrează pe durata specificată la fiecare caz în parte, informaţiile fiind accesibile la acest link sau în Politica de utilizare cookies.
În cazul în care datele respective ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță este posibil ca perioadele de păstrare a datelor să fie mai mari față de cele mai sus menționate, câtă vreme păstrarea este justificată de acest scop și pentru satisfacerea acestui scop.

V. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

ITH va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Prezenta Politică în vigoare începând cu data de 10 august 2020.

Prezenta Politică poate fi actualizată periodic.