POLITICA WEBSITE

POLITICĂ DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL dedicată site-ului
www.tiriacgroup.ro

Prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal privește numai aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului www.tiriacgroup.ro, prin interacțiunile pe care le au cu website-ul nostru, precum și alte prelucrări care ar putea fi de interes pentru dvs.

I. Operatorul de date cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal transmise sau preluate prin intermediul site-ului vor fi prelucrate de către societatea ITH Management Office S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nordului, nr. 24 – 26, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20487/1994, CUI 6435918, făcând parte din grupul de societăți Țiriac Imobiliare, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – GDPR – și a celorlalte prevederi legislative aplicabile.

II. Utilizarea de cookie-uri

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Modulele cookies reprezintă mici fișiere alfanumerice, care, odată plasate pe dispozitivul dvs., ne transmit informații cu privire la:
a. browserul web utilizat și dispozitivul dvs.;
b. vizitele dvs. pe website, precum și modul de utilizare a website-ului;
c. modul de accesare a website-ului, motorul de căutare utilizat, linkurile accesate și termenii de căutare utilizați.
Toate detaliile privind utilizarea modulelor cookie sunt accesibile la următorul link: _______________.

III. Transmiterea unui mesaj utilizând formularele de contact disponibile pe website

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

La transmiterea unui mesaj prin intermediul formularului de contact disponibil pe website, prelucrăm de la dvs. următoarele categorii de date cu caracter personal:
a. date de identificare – numele dvs. complet;
b. date de contact – adresa de e-mail și, opțional, nr. de tel;
c. alte date cu caracter personal și informații pe care ni le furnizați, cuprinse în mesajul transmis.

B. Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin completarea formularului de contact, precum și din cuprinsul mesajului dvs., dacă este cazul.

C. Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs, acesta fiind acordat odată cu transmiterea cererii respective, exprimat prin transmiterea formularului de contact, în scopul înregistrării mesajului dvs. și pentru a vă oferi un răspuns, utilizând datele de contact pe care ni le-ați furnizat sau, după caz, de a vă răspunde solicitărilor, întrebărilor sau reclamațiilor astfel formulate.
De asemenea, vă putem contacta ulterior și pentru a afla mai multe informații de la dvs. în cazul în care ați solicitat prezentarea unei oferte care să corespundă bugetului și preferințelor exprimate.
În cazul în care solicitarea dumneavoastră este adresată uneia dintre companiile din Grupul Ţiriac, aceasta va fi redirecţionată către aceasta, urmând să primiţi un răspuns direct de la aceasta. Vă vom înştiinţa, cu siguranţă, dacă va exista o astfel de situaţie.

IV. Prelucrarea datelor pe rețelele sociale

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Atunci când interacționați cu pagina noastră de pe reţeaua de profesionişti LinkedIn, aceasta ne informează că v-am avut ca vizitatori, iar prin conexiune puteţi accesa direct site-ul nostru. De asemenea, potrivit cu setarile proprii contului dumneavoastră, LinkedIn vă poate asocia cu profilul Ţiriac Group.
De asemenea, ne puteţi transmite mesaje şi solicitări de angajare.
Prelucrăm datele dvs. de identificare în platforma online, precum și alte date pe care ni le puneți la dispoziție, cum ar fi datele din comentariile dvs., din mesaje sau din recenzii.

B. Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm date cu caracter personal în mod direct de la dvs., prin interacțiunile pe care le aveți cu paginile noastre de rețele sociale sau prin conexiunile făcute direct de administratorii paginilor respective.

C. Scopurile și temeiurile prelucrării

Toate datele prelucrate vor fi cele ale conturilor dumneavoastră LinkedIn vizibile public, iar scopul prelucrării este acela indicat de dumneavoastră ori în setările contului propriu, în mesajele transmise către noi sau cele implicite potrivit Politicilor LinkedIn disponibile la acest link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Pentru mesaje şi recenzii prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului dvs., exprimat prin modul în care interacționați cu paginile noastre de rețele sociale, în scopul de a vă răspunde oricăror solicitări sau de a lua act de părerile sau recenziile pe care vi le exprimați.

V. Utilizarea de plug-in-uri

Puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră LinkedIn sau puteți să urmăriți linkurile de pe site-ul nostru. În acest caz, rețelele sociale respective ar putea desfășura prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin. Fiecare rețea socială are propria politică privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie, pe care o puteți accesa în cadrul acestor reţele.

VI. Perioadele de retenție

Datele cu caracter personal primite ca urmare a transmiterii către noi a unui mesaj utilizând formularul de contact disponibil pe site vor fi păstrate, de regulă, pentru o perioadă de 1 an de la primirea mesajului respectiv.

Datele reprezentanților sau ale altor persoane de contact din partea unor societăți cu care noi colaborăm, inclusiv în context de media, vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, la stabilirea acesteia fiind luat în considerare momentul încetării raporturilor cu noi, precum și orice alte obligații legale existente de retenție a unor date pentru această perioadă.

VII. Destinatarii datelor cu caracter personal

Desfășurăm prelucrările cuprinse în această Politică alături de operatorii noștri asociați, Fergus Construct International S.R.L. și ITH Management Office S.R.L., societăți membre ale Ţiriac Group, cu care am încheiat un acord în acest sens.

În prelucrările pe care le desfășurăm, datele dvs. pot fi vizualizate de terțe persoane în vederea furnizării următoarelor servicii:
– mentenanța și administrarea aplicațiilor și a platformelor pe care le utilizăm;
– securizarea și stocarea în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal;
– găzduire web;
– servicii de pază și protecție;
– cookie-urile utilizate;
– servicii care ne ajută să vă răspundem solicitărilor și mesajelor dvs., în acele situații în care astfel de servicii sunt externalizate.

În toate cazurile, divulgăm doar acele date cu caracter personal strict necesare pentru prestarea respectivelor servicii, terții fiind obligați să prelucreze (inclusiv să șteargă) datele cu caracter personal în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și să ofere un nivel adecvat de protecție cu privire la datele prelucrate.

Cu toate acestea, putem dezvălui datele cu caracter personal și către alte entități, în cazul în care dezvăluirea informațiilor respective este necesară pentru:
• respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorități îndreptățite;
• prevenirea sau combaterea fraudelor informatice, a problemelor de securitate informațională sau de ordin tehnic;
• protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietății sau siguranței societăților care acționează în calitate de operatori asociați, a utilizatorilor noștri, astfel cum se stipulează prin lege.

VIII. Securitatea datelor cu caracter personal

Ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător împotriva amenințărilor, prin luarea unor măsuri de securitate, inclusiv în ceea ce privește infrastructura IT.

Dacă descoperim un incident privind protecția datelor care generează un risc pentru dvs., vom notifica Autoritatea Națională privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). De asemenea, vă vom informa cu privire la producerea oricărui incident de securitate cu privire la datele dvs. care este de natură să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs.

IX. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Drepturile dumneavoastră sunt detaliate în POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, disponibilă la următorul link: _______________________.
Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriți să ne transmiteți o cerere de exercitare a drepturilor de mai sus, ne puteți contacta utilizând datele următoare:

– e-mail către DPO-ul nostru: dataprotection@tiriacltd.ro;
– telefon: 021 4312149, program 10 – 17, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale;
– la sediul nostru, situat în Şos. Nordului nr. 24-26, sector 1, București.

De asemenea, pentru nemulţumirile pe care le aveţi puteţi înainta o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dar puteţi să vă adresaţi şi direct instanţelor de judecată.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. și pentru timpul necesar alocat citirii acestei Politici.

X. Alte prevederi

Politica noastră de protecție a datelor nu se aplică serviciilor oferite de alte societăți sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afișate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include serviciile noastre sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de protecție a datelor nu cuprinde practicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale altor societăți și organizații care fac reclamă serviciilor noastre și care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii pentru a afișa și a oferi anunțuri relevante.

Pentru mai multe informații privind modul de funcționare a website-ului www.tiriacgroup.ro, vă invităm să consultați şi documentul denumit Termeni şi condiţii utilizare site.